Koska Toivo ja Rauha ry on yleishyödylli­nen yhteisö, olemme eri­tyisen kiitol­lisia kai­kista toim­intaamme tuke­vista lahjoituk­sista. Koska olemme kuitenkin joutuneet lopet­ta­maan kirp­putori­toim­intamme, mah­dol­lisu­utemme ottaa vas­taan tavara­lahjoituksia on rajallinen.

Yhdis­tyk­semme jäseneksi voit liit­tyä mak­samalla alla­maini­t­ulle tilille 10€ ja lait­ta­malla viitenu­meroksi 123.

Toivomme, että käyt­täisitte lahjoituk­sissa viitettä 107, jol­loin summa kir­jau­tuu lahjoituk­siin ja samalla säästämme pankkikuluissa.

Pankkiy­hteys: LUSP FI70 40060010150320 viite 107

Lisäti­etoja toimin­nas­tamme antaa Maija Ojala puh. 050 526 7703.

Sauli the Bluesman

Toivo ja Rauha ry Facebookissa

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala

Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja