Toivon ja Rauhan historiaa

Ulla-Maija ja Heikki Sario aloittivat nuorena pariskuntana pioneereina koko Suomessa perhehoitotyön 1975 Karjalohjalla. Sitoutuneisuus työhön ja suurperheeseen on kestänyt vuosikymmenten yli. Biologisten neljän lapsen rinnalla perheessä on varttunut kuusi kehitysvammaista nuorta aikuisiksi, yksi heistä jopa perheen alusta saakka. Sarion perheen kaunis koti on rakennettu vanhaan myllyyn. Suurperheen kodiksi sanee­rattu mylly-meijeri valmistui 1986.

Ojalan perhe muutti Karjalohjalle 1986 ja tuolloin syntyi Ojalan perhehoitokoti. Tuolloin perheeseen tuli kahden oman lapsen lisäksi neljä nuorta kehitysvammaista. Pysyvää asuinpaikkaa etsittäessä löytyi vanha, pitkään asumattomana ollut kiinteistö, jonka ostamiseen ja kunnostamiseen perustettiin vuonna 1991 Toivo ja Rauha ry. Yhdistys sai avustusta mm. RAY:ltä, mikä mahdollisti vanhan kiinteistön saneerauksen. Näin sai alkunsa Toivon ja Rauhan Maja, jossa Ojalan perheen lisäksi asuu nykyään vielä muutamia aikuisia kehitysvammaisia.

Toivo ja Rauha ry. on järjestänyt vuosien varrella monenmoista loma- ja virkistystoimintaa asuntoloissa ja vastaavissa perhekodeissa asuville aikuisille kehitysvammaisille.

Monille tutuksi käynyt Toivon ja Rauhan Majakka on nyttemmin lopettanut toimintansa. Toiminnan tavoitteena oli ensisijaisesti tarjota perhekotien asukkaille virikkeellinen oma työpaikka, jossa he saattoivat kehittää omaa osaamistaan taidepainotteisissa käsityöpajoissa ammattitaitoisten ohjaajien opastuksella. Toivon ja Rauhan Majakka on tarjonnut lämpimän ja yhteisöllisen kohtaamispaikan myös monille, jotka ovat olleet työelämän ulkopuolella tai kuntoutumassa sinne takaisin.

 

  • historiaa

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala

Kuusiantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-Maija Sario
Heikki Sario
Karjalohjantie 182 · 09120 Karjalohja