majakka pieniloisto

Syksyllä 2006 Toivo ja Rauha ry vuokrasi pitkäaikaisella vuokra­sopimuk­sella käyt­töönsä teol­lisu­uski­in­teistön Kar­jalo­h­jalta. Kiin­teistössä on noin 500 m2 hal­li­ti­laa ja sen lisäksi val­oisat ja lämpimät tilat työ­toimin­nalle. Tilat nimet­tiin Toivon ja Rauhan Majakaksi.

Majakan hal­li­ti­laa voidaan vuokrata eri­laisiin tarkoituk­siin, mm. varas­toksi. Työ­pa­jois­samme puuhataan hie­man vai­htel­ev­asti mm. lasin, kerami­ikan ja puutöi­den parissa. Majakan Puodista voit tehdä löytöjä — tavaraa on mon­en­laista maan ja taivaan väliltä ja vai­h­tu­vuus on myös reipasta. Vaikka net­tikat­a­l­o­gis­samme onkin esillä kaiken­laista, kan­nat­taa piipah­taa aina sil­loin täl­löin tark­ista­massa tilanne myös paikan päällä. Me emme aio purra teitä! Ainakaan kovin lujaa.

Työ­toim­intatiloissa on mat­toku­tomo, jossa kudo­taan kan­gaspuilla eri kokoisia ja mallisia mat­toja myyn­tiin. Teemme siellä myös tilaustöitä. Samoissa tiloissa har­raste­taan myös muita käden­taitoja ja pide­tään kursseja.

Toim­intakeskus on avoinna ark­isin klo 10 - 15. Ter­ve­tu­loa tutustumaan!

Majakan osoite on Teilin­num­men­tie 4, 09120 Karjalohja.

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala
Jussi Kain­u­lainen
Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja

Majakka

Nina Man­sikkamäki

Teilin­num­men­tie 4 · 09120 Karjalohja