Kar­jalo­h­jalla, Särk­i­jär­ven kylässä, Eskolan joen päällä sijait­see Sar­ion Mylly, jonka van­ho­jen hir­sien suo­jassa asuu Sar­ion per­he­hoitokodin väki. Idylli­nen, viihty­isäksi sanee­rattu raken­nus antaa kodin isän­täper­heen lisäksi kuudelle kehi­tys­vam­maiselle aikuiselle.

  • mylly_02

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala
Jussi Kain­u­lainen
Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja

Majakka

Nina Man­sikkamäki

Teilin­num­men­tie 4 · 09120 Karjalohja