Majakalla on oma Puoti, joka on avoinna toiminta­keskuksen auki­oloaikana, yleensä ark­isin klo 915. Eri­tyis­esti loma-​aikojen tietämissä kan­nat­taa tiedus­tella. Puodissa myy­dään Majakalla kudot­tuja mat­toja, kerami­ikkaa, itsete­htyjä tar­jot­timia ja saip­puaa sekä paljon muitakin kau­ni­ita käsitöitä. Meillä on myös myyn­nissä Toivon ja Rauhan merkkipäivä­kalenteri — katso vaikka kuvia oheis­esta pikku gal­le­ri­asta. Majakan Puoti on mainio lah­japuoti, joten ter­ve­tu­loa tekemään löytöjä! Majakan osoite on Teilin­num­men­tie 4, 09120 Karjalohja.sowhat

Tästä saat vähän vinkkiä tuote­va­likoimas­tamme, joka on toki todel­lisu­udessa vieläkin laa­jempi, sillä teemme täällä kaiken aikaa monia salaisia tärkeitä asioita, jotka pal­jaste­taan vain paikan päälle tuleville. Sitä­paitsi emme aina työn tuoksi­nassa edes ehdi lait­taa kaikkia kivoja ideoita tänne asti.

Kaikkien net­tikat­a­l­o­gissa ole­vien tuot­tei­den väl­itöntä saatavu­utta emme pysty takaa­maan, mutta aina kan­nat­taa kokeilla onneaan! Tilauk­sesta teemme toki useimpia niistä, ellei varas­tossa satu ole­maan, mutta niiden toim­i­tu­saika saat­taa vai­hdella mon­es­takin syystä.

Jos puolestaan sin­ulla on joku hauska tai vaikka hyödylli­nen idea, mutta puut­tuu mah­dol­lisu­udet sen toteut­tamiseen, kan­nat­taa aina kysyä meiltä — yhdessä saatamme hyvinkin löytää kon­stin jos toisenkin sel­l­ais­ten ongelmien ratkaisemiseksi.

Taan­noisen kirp­putori­toimin­nan olemme joutuneet lopet­ta­maan jo jonkin aikaa sit­ten. Se on var­masti mon­elle harmi, meillekin, mutta kaikkea ei voi saada, aina.

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala
Jussi Kain­u­lainen
Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja

Majakka

Nina Man­sikkamäki

Teilin­num­men­tie 4 · 09120 Karjalohja